Ndryshimi i konkursit për dhënien e 8 bursave për studentë të rregullt nga cikli i parë i Universitetit Shtetëror të Tetovës, 2023/2024

македонски јазик Shqip KONKURS PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KONKURSIT për ndarjen e 8 bursave për studentë të rregullt në studime deri-diplomike të ciklit të parë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Republika e Maqedonisë së Veriut, të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2023/2024 I. Fondacioni EDUKATA Shkup bën ndryshimin e “Konkursit për […]

Kokurs për ndarje të 10 bursave për studentë të rregullt në studime deri-diplomike të ciklit të parë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Republika e Maqedonisë së Veriut, të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2023/2024

македонски јазик Shqip KONKURS për ndarje të 10 bursave për studentë të rregullt në studime deri-diplomike të ciklit të parë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Republika e Maqedonisë së Veriut, të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2023/2024 Fondacioni EDUKATA për vitin akademik 2023/2024 do t’u ndajë studentëve të rregullt të regjistruar në […]