Едуката Скопје

Фондација за образовна и хуманитарно општествена дејност

Вршење на дејности и активности за унапредување и поддршка на образованието

и спортот на талентирани ученици и студенти.

Едуката Скопје

Фондацијата Едуката е образовна фондација која нуди поддршка во едукативните процеси на талентираните ученици. Фокусот е ставен на надарените лица-ученици и студенти кои потекнуваат од социјално загрозени семејства, кои немаат финансиски можности, а имаат амбиција за образување. Нашата цел е овие деца да добијат еднакви можности за стекнување знаење и вештини со што ќе се овозможи во иднина тие да бидат носители на развојот на општеството.  

Образование

Вршење на дејности и активности за унапредување и поддршка на образованието на талентирани ученици и студенти.

Талент

Вршење на дејности и активности за унапредување и поддршка на спортот на талентирани спортисти, ученици и студенти.

Донации

Вршење на дејности и активности за унапредување на заедницата преку спонзорства и донации.

Заедница

Вршење на дејности и активности за поддржување на заедницата преку помош (материјална и нематеријална) на ранливи категории на граѓани.

Фондација за образовна и хуманитарно општествена дејност

Прес Објави

Најнови вести

Видеолотарија преку фондацијата ЕДУКАТА ќе стипендира студенти од ранливи категории

Видеолотарија преку фондацијата ЕДУКАТА ќе стипендира студенти од ранливи категории

Видеолотарија Касинос Австрија како општествено одговорна компанија ја формира фондацијата за образовна и хуманитарна општествена дејност ЕДУКАТА.

Конкурсот за стипендирање на 12 студенти 2022/23 е завршен

Конкурсот за стипендирање на 12 студенти 2022/23 е завршен

Видеолотарија Касинос Австрија како општествено одговорна компанија ја формира фондацијата за образовна и хуманитарна општествена дејност ЕДУКАТА.

ФОНДАЦИЈАТА ЕДУКАТА ГИ ОДБРА ПРВИТЕ 12 СТИПЕНДИСТИ

ФОНДАЦИЈАТА ЕДУКАТА ГИ ОДБРА ПРВИТЕ 12 СТИПЕНДИСТИ

Видеолотарија Касинос Австрија преку фондацијата за образовна и хуманитарна општествена дејност ЕДУКАТА, ќе стипендира дванаесет студенти на четири факултети при…

Успешни Приказни

Нашите Студенти

КОНЕЧНА ЛИСТА ЗА ИЗБОР НА АПЛИКАНТИ – СТИПЕНДИСТИ ОД КОНКУРСОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА 12 СТУДЕНТИ 2022/23 НА ФОНДАЦИЈАТА ЕДУКАТА, ОБЈАВЕН НА 01.11.2022 ГОДИНА

По извршената евалуација, избрани се кандидатите  за стипендија од Конкурсот за стипендирање 2022/23 објавен на 01.11.2022 година:

Правен факултет:

1. Арта Мифтари од Велес - правни студии

2. Дениз Сулимани од Куманово - правни студии

3. Тамара Гарческа од Битола - политички студии

Машински факултет:

1. Марио Ангелковски од Охрид - мехатроника

2. Симон Темков од Кавадарци - ИИМ

3. Зорица Димова од Кавадарци - ИИМ

Природно математички факултет:

1. Михаела Антовска од Тетово - наставна математика

2. Семра Амза од Скопје - нутриционизам

3. Христина Митреска од Охрид - наставна математика

ФИНКИ:

1. Магдалена Трајкова од Гевгелија - ПИТ

2. Иман Топчи од Охрид - СИИС

3. Ајла Радончиќ -компјутерски науки

© 2022 Едуката. Сите права задржани.