Конкурсот за стипендирање на 12 студенти 2022/23 е завршен

Конкурсот за стипендирање на 12 студенти 2022/23 е завршен

Конкурсот за доделување на 12 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје, Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2022/2023 година, во временската рамка од 01.11.2022 до 21.11.2022 година, заврши. По завршениот рок, нема да се собираат дополнителни апликации.

Пријавените апликации ќе бидат разгледани, согласно бараните критериуми. Одлуката за избраните студенти кои ќе добијат стипендии, ќе биде официјално објавена на нашиот сајт.

Фондација за образовна и хуманитарно општествена дејност

© 2022 Едуката. Сите права задржани.