Конкурс за стипендирање на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје

КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје, Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2023/2024 година Фондација ЕДУКАТА за студиската 2023/2024 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни […]

Измена на Конкурс за стипендирање на 8 студенти 2023/24 на државниот универзитет во Тетово

македонски јазик Shqip КОНКУРС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ за доделување на 8 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државниот универзитет во Тетово, Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2023/2024 година I. Фондацијата ЕДУКАТА Скопје врши измена на “Kонкурсот за доделување на 8 стипендии на редовни […]

Конкурс за стипендирање на 10 студенти 2023/24 на државниот универзитет во Тетово

македонски јазик Shqip КОНКУРС за доделување на 10 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државниот универзитет во Тетово, Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2023/2024 година Фондација ЕДУКАТА за студиската 2023/2024 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на […]